การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

วันที่ : 23 เม.ย. 2562

สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้

ระยะเวลา : 01:14:07

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

วันที่ : 23 เม.ย. 2561

สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้

ระยะเวลา : 01:21:57

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

วันที่ : 20 เม.ย. 2560

สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้

ระยะเวลา : 53:44

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559

วันที่ : 25 เม.ย. 2559

สถานที่ : ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี้

ระยะเวลา : 01:00:55

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557

วันที่ : 22 เม.ย. 2557

สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้

ระยะเวลา : 01:33:35

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556

วันที่ : 22 เม.ย. 2556

สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้

ระยะเวลา : 36:36

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555

วันที่ : 20 เม.ย. 2555

สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว

ระยะเวลา : 49:19

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554

วันที่ : 24 เม.ย. 2554

สถานที่ : ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมรอยัลซิตี้

ระยะเวลา : 01:04:34

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2553

วันที่ : 27 เม.ย. 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552

วันที่ : 08 เม.ย. 2552

สถานที่ : โรงแรมเอสดี อเวนิว

ระยะเวลา : 50:11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2551

วันที่ : 29 เม.ย. 2551

สถานที่ : ณ ห้อง ประชุมปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว

ระยะเวลา : 29:34

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2550

วันที่ : 23 เม.ย. 2550

ระยะเวลา : 30:24