เลือกช่วงวันที่ :

01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 05 พฤษภาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 31 มีนาคม 2564 ถึง 19 เมษายน 2564 )
1.06 1.27 1.06 1.19 748,706,100 856,979,452
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564 )
0.97 1.11 0.92 1.06 453,540,000 469,477,497
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 พฤษภาคม 2564 1.17 1.18 1.14 1.15 18,850,900 21,800,832
30 เมษายน 2564 1.17 1.20 1.15 1.17 35,238,400 41,429,792
29 เมษายน 2564 1.14 1.17 1.13 1.16 24,488,900 28,084,532
28 เมษายน 2564 1.14 1.15 1.14 1.15 15,047,600 17,200,448
27 เมษายน 2564 1.21 1.22 1.18 1.19 25,945,200 30,933,450
26 เมษายน 2564 1.21 1.23 1.19 1.21 21,036,600 25,377,695
23 เมษายน 2564 1.23 1.25 1.20 1.22 29,480,500 36,054,897
22 เมษายน 2564 1.22 1.25 1.21 1.22 40,762,600 50,032,449
21 เมษายน 2564 1.20 1.29 1.19 1.22 148,034,500 183,056,885
20 เมษายน 2564 1.19 1.22 1.17 1.19 37,196,200 44,403,821
19 เมษายน 2564 1.15 1.19 1.14 1.19 30,818,800 36,148,370
16 เมษายน 2564 1.24 1.27 1.17 1.18 193,331,900 236,726,850
12 เมษายน 2564 1.14 1.18 1.10 1.18 87,132,700 99,822,363
09 เมษายน 2564 1.09 1.15 1.08 1.11 61,646,300 69,316,203
08 เมษายน 2564 1.08 1.10 1.07 1.09 16,793,600 18,198,625
07 เมษายน 2564 1.10 1.11 1.07 1.09 35,314,400 38,365,923
05 เมษายน 2564 1.11 1.16 1.11 1.12 110,581,100 125,060,425
02 เมษายน 2564 1.08 1.12 1.07 1.09 42,884,000 47,100,009
01 เมษายน 2564 1.07 1.09 1.06 1.07 43,071,900 46,147,782
31 มีนาคม 2564 1.06 1.14 1.06 1.07 127,131,400 140,092,902
30 มีนาคม 2564 1.08 1.08 1.05 1.06 13,666,900 14,546,496
29 มีนาคม 2564 1.05 1.08 1.05 1.08 19,133,900 20,415,703
26 มีนาคม 2564 1.07 1.08 1.04 1.05 18,454,400 19,456,997
25 มีนาคม 2564 1.10 1.11 1.06 1.06 46,024,400 49,932,488
24 มีนาคม 2564 1.04 1.11 1.02 1.09 132,832,200 143,465,583
23 มีนาคม 2564 1.04 1.04 1.02 1.03 6,935,200 7,138,623
22 มีนาคม 2564 1.02 1.03 1.01 1.03 5,613,500 5,734,240
19 มีนาคม 2564 1.02 1.03 1.01 1.03 4,130,000 4,221,781
18 มีนาคม 2564 1.04 1.04 1.01 1.03 6,433,400 6,571,240
17 มีนาคม 2564 1.04 1.04 1.01 1.03 9,670,000 9,880,028
16 มีนาคม 2564 1.05 1.05 1.03 1.04 11,087,400 11,522,015
15 มีนาคม 2564 1.03 1.05 1.03 1.04 38,793,500 40,224,413
12 มีนาคม 2564 0.94 1.02 0.94 1.01 64,801,100 64,321,204
11 มีนาคม 2564 0.95 0.95 0.93 0.94 5,566,400 5,235,488
10 มีนาคม 2564 0.94 0.96 0.93 0.94 20,067,600 18,965,658
09 มีนาคม 2564 0.94 0.95 0.92 0.93 16,407,800 15,242,134
08 มีนาคม 2564 0.97 0.97 0.94 0.94 6,746,900 6,444,440
05 มีนาคม 2564 0.97 0.97 0.95 0.96 5,837,600 5,592,738
04 มีนาคม 2564 0.95 0.98 0.95 0.97 10,442,500 10,099,144
03 มีนาคม 2564 0.97 0.98 0.95 0.95 10,895,300 10,467,084
02 มีนาคม 2564 0.93 0.98 0.92 0.98 26,672,500 25,159,247
01 มีนาคม 2564 1.04 1.05 0.97 0.97 52,749,400 52,868,284
25 กุมภาพันธ์ 2564 1.10 1.10 1.07 1.08 18,068,800 19,620,515
24 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.09 1.03 1.09 41,451,500 44,135,656
23 กุมภาพันธ์ 2564 1.15 1.15 1.06 1.06 64,751,200 72,161,858
22 กุมภาพันธ์ 2564 1.05 1.12 1.05 1.11 107,374,300 117,491,497
19 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.05 1.02 1.04 7,774,700 8,033,401
18 กุมภาพันธ์ 2564 1.01 1.04 1.00 1.03 13,576,200 13,867,587
17 กุมภาพันธ์ 2564 1.02 1.03 0.99 1.00 13,053,700 13,125,064
16 กุมภาพันธ์ 2564 1.03 1.04 1.01 1.02 8,817,900 9,008,192
15 กุมภาพันธ์ 2564 1.02 1.04 1.02 1.03 14,715,300 15,108,250
11 กุมภาพันธ์ 2564 1.00 1.02 0.99 1.02 10,107,700 10,140,267
10 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.05 0.98 1.00 31,047,200 31,397,440
09 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.06 1.03 1.04 29,082,100 30,321,895
08 กุมภาพันธ์ 2564 0.98 1.08 0.98 1.02 84,223,300 86,883,726
05 กุมภาพันธ์ 2564 0.91 0.97 0.90 0.97 89,876,800 84,874,448
04 กุมภาพันธ์ 2564 0.90 0.91 0.89 0.90 8,777,900 7,904,979
03 กุมภาพันธ์ 2564 0.93 0.93 0.89 0.90 18,594,000 16,902,864
02 กุมภาพันธ์ 2564 0.88 0.94 0.88 0.92 40,005,500 36,615,376
01 กุมภาพันธ์ 2564 0.87 0.90 0.86 0.88 7,184,400 6,312,091

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น