เลือกช่วงวันที่ :

03 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 03 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564 )
2.54 2.84 2.30 2.58 588,200,000 1,568,732,872
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 04 ตุลาคม 2564 ถึง 02 พฤศจิกายน 2564 )
3.34 3.44 2.20 2.50 1,030,303,900 3,203,505,292
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 พฤศจิกายน 2564 2.64 2.72 2.56 2.70 34,191,700 91,028,788
29 พฤศจิกายน 2564 2.52 2.66 2.52 2.60 17,797,500 46,366,582
26 พฤศจิกายน 2564 2.64 2.66 2.54 2.54 14,790,000 38,349,986
25 พฤศจิกายน 2564 2.60 2.74 2.56 2.66 43,535,900 116,143,560
24 พฤศจิกายน 2564 2.56 2.64 2.56 2.60 12,962,000 33,688,910
23 พฤศจิกายน 2564 2.56 2.56 2.52 2.54 6,729,100 17,112,244
22 พฤศจิกายน 2564 2.60 2.60 2.52 2.56 8,801,500 22,566,232
19 พฤศจิกายน 2564 2.66 2.66 2.58 2.58 11,695,500 30,472,650
18 พฤศจิกายน 2564 2.62 2.68 2.62 2.66 4,730,800 12,539,720
17 พฤศจิกายน 2564 2.58 2.68 2.58 2.64 13,883,600 36,698,184
16 พฤศจิกายน 2564 2.64 2.66 2.54 2.58 12,366,400 32,303,548
15 พฤศจิกายน 2564 2.76 2.76 2.60 2.64 20,309,600 54,378,866
12 พฤศจิกายน 2564 2.74 2.80 2.74 2.74 14,016,100 38,713,798
11 พฤศจิกายน 2564 2.68 2.84 2.68 2.72 68,019,100 188,357,212
10 พฤศจิกายน 2564 2.66 2.72 2.64 2.68 18,784,900 50,219,980
09 พฤศจิกายน 2564 2.60 2.70 2.58 2.66 21,761,700 57,925,728
08 พฤศจิกายน 2564 2.72 2.74 2.58 2.60 28,914,900 76,459,186
05 พฤศจิกายน 2564 2.78 2.84 2.70 2.72 80,280,800 222,308,022
04 พฤศจิกายน 2564 2.36 2.80 2.36 2.72 271,141,300 720,614,864
03 พฤศจิกายน 2564 2.54 2.56 2.30 2.30 52,605,200 127,451,668
02 พฤศจิกายน 2564 2.50 2.60 2.44 2.50 80,750,600 203,715,542
01 พฤศจิกายน 2564 3.18 3.18 2.20 2.74 88,765,500 242,845,756
29 ตุลาคม 2564 3.18 3.18 3.14 3.14 7,959,500 25,110,076
28 ตุลาคม 2564 3.18 3.26 3.16 3.16 14,969,600 47,792,922
27 ตุลาคม 2564 3.16 3.20 3.14 3.18 13,692,700 43,336,744
26 ตุลาคม 2564 3.28 3.30 3.12 3.16 43,696,000 139,618,822
25 ตุลาคม 2564 3.22 3.34 3.18 3.26 54,435,700 178,726,626
21 ตุลาคม 2564 3.24 3.32 3.16 3.20 45,049,200 145,798,052
20 ตุลาคม 2564 3.14 3.18 3.14 3.18 10,038,000 31,747,084
19 ตุลาคม 2564 3.24 3.24 3.12 3.14 17,144,800 54,649,864
18 ตุลาคม 2564 3.22 3.24 3.18 3.20 11,503,100 36,894,192
15 ตุลาคม 2564 3.28 3.30 3.18 3.18 32,878,700 106,024,262
14 ตุลาคม 2564 3.22 3.32 3.22 3.24 59,233,800 193,425,702
12 ตุลาคม 2564 3.22 3.24 3.12 3.16 35,255,000 112,214,572
11 ตุลาคม 2564 3.30 3.38 3.12 3.18 62,481,900 201,855,536
08 ตุลาคม 2564 3.12 3.44 3.04 3.30 180,663,400 594,931,708
07 ตุลาคม 2564 3.10 3.16 3.08 3.10 27,845,600 86,531,630
06 ตุลาคม 2564 3.00 3.20 3.00 3.08 80,734,800 251,127,464
05 ตุลาคม 2564 3.02 3.04 2.94 2.96 37,637,200 112,277,916
04 ตุลาคม 2564 3.34 3.36 2.98 3.04 125,568,800 394,880,822
01 ตุลาคม 2564 2.84 3.40 2.84 3.34 219,279,600 708,904,392
30 กันยายน 2564 2.88 2.92 2.80 2.84 14,258,200 40,584,176
29 กันยายน 2564 2.80 2.98 2.78 2.90 19,902,100 57,549,724
28 กันยายน 2564 2.94 2.94 2.76 2.84 22,960,300 65,263,756
27 กันยายน 2564 3.04 3.06 2.90 2.94 14,852,900 44,040,236
23 กันยายน 2564 3.08 3.08 2.98 3.00 11,787,000 35,691,116
22 กันยายน 2564 2.90 3.14 2.90 3.02 33,558,800 102,691,630
21 กันยายน 2564 3.08 3.08 2.86 2.92 45,176,500 132,201,940
20 กันยายน 2564 3.18 3.18 3.06 3.06 28,986,400 90,142,662
17 กันยายน 2564 3.26 3.26 3.18 3.20 11,128,800 35,713,694
16 กันยายน 2564 3.30 3.30 3.10 3.22 35,296,400 113,314,832
15 กันยายน 2564 3.32 3.34 3.28 3.28 17,177,300 56,715,020
14 กันยายน 2564 3.26 3.34 3.26 3.28 23,421,400 76,951,384
13 กันยายน 2564 3.38 3.40 3.24 3.24 39,392,600 129,482,710
10 กันยายน 2564 3.40 3.48 3.32 3.36 75,059,600 255,584,224
09 กันยายน 2564 3.26 3.44 3.24 3.36 109,592,500 369,467,090
08 กันยายน 2564 3.26 3.34 3.22 3.26 39,335,400 129,308,324
07 กันยายน 2564 3.28 3.30 3.20 3.24 17,805,100 57,901,730
06 กันยายน 2564 3.28 3.34 3.24 3.26 29,558,800 97,059,226
03 กันยายน 2564 3.22 3.44 3.20 3.26 106,842,800 356,698,330

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น