เลือกช่วงวันที่ :

19 มิถุนายน 2563 ถึง 18 กันยายน 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 สิงหาคม 2563 ถึง 02 กันยายน 2563 )
0.58 0.62 0.49 0.59 144,681,800 81,282,899
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563 )
0.71 0.72 0.57 0.58 184,489,900 120,344,991
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 กันยายน 2563 0.56 0.56 0.53 0.54 2,427,800 1,311,685
17 กันยายน 2563 0.54 0.55 0.54 0.55 6,330,900 3,433,156
16 กันยายน 2563 0.55 0.55 0.54 0.54 1,075,100 583,284
15 กันยายน 2563 0.54 0.56 0.54 0.55 1,509,300 826,392
14 กันยายน 2563 0.55 0.55 0.54 0.54 2,683,300 1,451,163
11 กันยายน 2563 0.56 0.56 0.53 0.55 7,386,500 4,005,489
10 กันยายน 2563 0.55 0.58 0.55 0.56 10,179,500 5,734,495
09 กันยายน 2563 0.56 0.56 0.54 0.55 10,224,900 5,617,310
08 กันยายน 2563 0.58 0.59 0.56 0.56 4,663,600 2,655,950
03 กันยายน 2563 0.60 0.60 0.58 0.58 8,411,200 4,935,207
02 กันยายน 2563 0.58 0.61 0.57 0.59 9,973,200 5,919,283
01 กันยายน 2563 0.58 0.59 0.56 0.58 5,172,500 2,947,457
31 สิงหาคม 2563 0.61 0.61 0.58 0.58 11,735,600 6,946,372
28 สิงหาคม 2563 0.55 0.62 0.55 0.59 34,654,400 20,596,387
27 สิงหาคม 2563 0.55 0.56 0.55 0.55 6,789,000 3,743,218
26 สิงหาคม 2563 0.56 0.57 0.54 0.55 11,370,000 6,294,733
25 สิงหาคม 2563 0.50 0.57 0.49 0.57 30,625,600 16,803,659
24 สิงหาคม 2563 0.52 0.52 0.49 0.50 9,409,900 4,720,269
21 สิงหาคม 2563 0.55 0.55 0.50 0.51 18,153,500 9,539,514
20 สิงหาคม 2563 0.58 0.58 0.54 0.54 6,798,100 3,772,007
19 สิงหาคม 2563 0.59 0.60 0.57 0.58 4,133,600 2,386,628
18 สิงหาคม 2563 0.60 0.60 0.58 0.59 1,373,600 810,033
17 สิงหาคม 2563 0.60 0.61 0.59 0.59 1,860,900 1,106,307
14 สิงหาคม 2563 0.60 0.62 0.59 0.59 7,110,400 4,307,441
13 สิงหาคม 2563 0.61 0.62 0.59 0.59 7,073,200 4,259,073
11 สิงหาคม 2563 0.62 0.63 0.61 0.61 3,064,300 1,897,001
10 สิงหาคม 2563 0.62 0.63 0.61 0.62 3,036,400 1,885,824
07 สิงหาคม 2563 0.64 0.64 0.61 0.61 3,030,300 1,882,093
06 สิงหาคม 2563 0.63 0.65 0.63 0.63 6,277,400 3,993,532
05 สิงหาคม 2563 0.63 0.64 0.62 0.62 2,338,100 1,473,146
04 สิงหาคม 2563 0.62 0.64 0.62 0.62 4,889,900 3,070,300
03 สิงหาคม 2563 0.61 0.63 0.59 0.62 9,729,500 5,939,555
31 กรกฎาคม 2563 0.62 0.64 0.60 0.62 11,474,000 7,120,037
30 กรกฎาคม 2563 0.64 0.66 0.63 0.63 8,363,500 5,359,296
29 กรกฎาคม 2563 0.67 0.67 0.64 0.64 10,996,600 7,146,587
24 กรกฎาคม 2563 0.68 0.68 0.66 0.66 13,455,100 8,981,232
23 กรกฎาคม 2563 0.65 0.72 0.65 0.68 53,134,300 36,322,071
22 กรกฎาคม 2563 0.69 0.69 0.64 0.64 15,389,900 10,164,023
21 กรกฎาคม 2563 0.70 0.70 0.68 0.68 13,324,700 9,158,758
20 กรกฎาคม 2563 0.71 0.71 0.68 0.68 4,434,200 3,082,054
17 กรกฎาคม 2563 0.72 0.73 0.70 0.70 13,857,400 9,855,619
16 กรกฎาคม 2563 0.70 0.76 0.69 0.73 47,656,500 35,017,981
15 กรกฎาคม 2563 0.64 0.68 0.63 0.68 6,828,100 4,535,461
14 กรกฎาคม 2563 0.63 0.64 0.63 0.64 1,265,600 798,932
13 กรกฎาคม 2563 0.64 0.66 0.63 0.63 3,412,300 2,189,732
10 กรกฎาคม 2563 0.63 0.64 0.63 0.63 395,300 249,109
09 กรกฎาคม 2563 0.63 0.65 0.62 0.64 3,984,900 2,527,300
08 กรกฎาคม 2563 0.63 0.64 0.62 0.62 1,893,700 1,186,901
07 กรกฎาคม 2563 0.65 0.66 0.63 0.63 3,917,200 2,527,430
03 กรกฎาคม 2563 0.63 0.66 0.63 0.65 5,010,300 3,260,164
02 กรกฎาคม 2563 0.62 0.63 0.61 0.63 2,984,500 1,859,242
01 กรกฎาคม 2563 0.61 0.62 0.60 0.61 3,222,200 1,952,609
30 มิถุนายน 2563 0.60 0.61 0.59 0.60 1,744,700 1,048,902
29 มิถุนายน 2563 0.62 0.63 0.57 0.59 10,343,700 6,218,014
26 มิถุนายน 2563 0.65 0.66 0.63 0.63 5,131,900 3,317,084
25 มิถุนายน 2563 0.66 0.67 0.64 0.65 8,348,800 5,443,827
24 มิถุนายน 2563 0.73 0.73 0.68 0.68 10,243,100 7,252,554
23 มิถุนายน 2563 0.75 0.75 0.72 0.72 7,785,800 5,689,412
22 มิถุนายน 2563 0.74 0.76 0.72 0.74 12,566,100 9,314,526
19 มิถุนายน 2563 0.77 0.79 0.73 0.73 33,100,000 24,996,023

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น