เลือกช่วงวันที่ :

10 มกราคม 2563 ถึง 03 เมษายน 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มีนาคม 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563 )
0.40 0.40 0.32 0.36 24,885,400 9,129,427
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 06 มีนาคม 2563 )
0.40 0.43 0.39 0.41 47,413,800 19,074,107
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 เมษายน 2563 0.34 0.36 0.34 0.36 1,807,100 638,055
02 เมษายน 2563 0.34 0.34 0.33 0.34 238,000 79,824
01 เมษายน 2563 0.34 0.34 0.33 0.33 761,100 253,543
31 มีนาคม 2563 0.33 0.34 0.33 0.34 778,900 258,438
30 มีนาคม 2563 0.33 0.33 0.32 0.33 394,500 129,853
27 มีนาคม 2563 0.34 0.34 0.33 0.34 796,200 263,304
26 มีนาคม 2563 0.33 0.35 0.32 0.34 1,891,100 632,491
25 มีนาคม 2563 0.33 0.33 0.32 0.33 753,500 244,304
24 มีนาคม 2563 0.32 0.33 0.31 0.32 1,913,200 608,238
23 มีนาคม 2563 0.34 0.34 0.32 0.32 1,851,100 598,469
20 มีนาคม 2563 0.33 0.36 0.33 0.36 2,297,400 781,849
19 มีนาคม 2563 0.33 0.34 0.32 0.32 664,100 218,463
18 มีนาคม 2563 0.34 0.35 0.33 0.33 912,600 308,218
17 มีนาคม 2563 0.34 0.36 0.33 0.33 1,237,500 425,980
16 มีนาคม 2563 0.34 0.35 0.33 0.34 1,442,200 490,323
13 มีนาคม 2563 0.35 0.37 0.34 0.36 6,795,100 2,429,588
12 มีนาคม 2563 0.40 0.40 0.37 0.37 3,863,900 1,464,914
11 มีนาคม 2563 0.39 0.40 0.39 0.40 2,509,500 990,369
10 มีนาคม 2563 0.39 0.40 0.39 0.39 676,700 267,807
09 มีนาคม 2563 0.40 0.40 0.38 0.39 4,486,400 1,751,916
06 มีนาคม 2563 0.40 0.41 0.40 0.41 654,700 268,404
05 มีนาคม 2563 0.39 0.41 0.39 0.40 1,105,900 450,586
04 มีนาคม 2563 0.40 0.41 0.39 0.40 511,400 204,417
03 มีนาคม 2563 0.40 0.40 0.39 0.40 3,780,000 1,511,904
02 มีนาคม 2563 0.40 0.41 0.39 0.40 2,258,800 902,962
28 กุมภาพันธ์ 2563 0.41 0.41 0.40 0.40 1,820,500 728,308
27 กุมภาพันธ์ 2563 0.41 0.41 0.40 0.41 717,000 287,269
26 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.39 0.41 6,025,000 2,409,871
25 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.40 0.40 6,722,400 2,688,962
24 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.40 0.40 1,456,600 582,673
21 กุมภาพันธ์ 2563 0.41 0.41 0.40 0.40 514,500 210,481
20 กุมภาพันธ์ 2563 0.41 0.43 0.41 0.41 5,292,600 2,191,865
19 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.40 0.40 251,800 100,850
18 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.40 0.41 1,759,000 703,610
17 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.40 0.39 0.40 910,200 363,878
14 กุมภาพันธ์ 2563 0.41 0.41 0.39 0.40 5,806,200 2,322,715
13 กุมภาพันธ์ 2563 0.41 0.41 0.40 0.40 3,685,400 1,488,609
12 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.40 0.41 1,475,600 590,261
11 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.41 0.40 0.40 661,300 264,522
07 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.40 0.40 0.40 2,004,900 801,960
06 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.40 0.40 0.40 113,800 45,520
05 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.40 0.39 0.40 654,400 260,280
04 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.40 0.39 0.39 873,000 343,697
03 กุมภาพันธ์ 2563 0.40 0.40 0.39 0.39 623,100 244,200
31 มกราคม 2563 0.40 0.40 0.39 0.39 250,500 100,077
30 มกราคม 2563 0.40 0.40 0.39 0.40 610,700 238,836
29 มกราคม 2563 0.40 0.41 0.39 0.40 806,400 322,216
28 มกราคม 2563 0.40 0.41 0.40 0.40 859,600 343,849
27 มกราคม 2563 0.40 0.40 0.39 0.40 1,945,700 775,948
24 มกราคม 2563 0.42 0.42 0.40 0.41 410,500 166,450
23 มกราคม 2563 0.41 0.42 0.40 0.41 586,800 238,591
22 มกราคม 2563 0.41 0.42 0.41 0.41 747,400 307,589
21 มกราคม 2563 0.42 0.43 0.41 0.41 2,538,800 1,051,928
20 มกราคม 2563 0.42 0.43 0.42 0.42 1,939,700 826,296
17 มกราคม 2563 0.42 0.45 0.42 0.42 7,834,800 3,400,944
16 มกราคม 2563 0.40 0.44 0.40 0.41 16,048,400 6,779,278
15 มกราคม 2563 0.40 0.40 0.39 0.39 467,800 184,455
14 มกราคม 2563 0.39 0.40 0.39 0.39 1,144,100 446,213
13 มกราคม 2563 0.41 0.41 0.38 0.39 3,943,400 1,540,623
10 มกราคม 2563 0.41 0.41 0.40 0.40 106,600 42,698

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น