เลือกช่วงวันที่ :

09 กันยายน 2563 ถึง 03 ธันวาคม 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 พฤศจิกายน 2563 )
0.52 0.58 0.51 0.56 40,867,100 22,255,143
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 ตุลาคม 2563 ถึง 05 พฤศจิกายน 2563 )
0.58 0.62 0.49 0.52 179,391,400 101,082,603
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 ธันวาคม 2563 0.56 0.58 0.56 0.57 2,202,700 1,255,366
02 ธันวาคม 2563 0.57 0.58 0.56 0.56 4,776,100 2,717,242
01 ธันวาคม 2563 0.58 0.58 0.56 0.56 3,100,700 1,756,821
30 พฤศจิกายน 2563 0.58 0.58 0.57 0.58 3,736,000 2,129,974
27 พฤศจิกายน 2563 0.57 0.58 0.57 0.58 1,779,200 1,014,359
26 พฤศจิกายน 2563 0.56 0.59 0.56 0.57 5,552,900 3,183,464
25 พฤศจิกายน 2563 0.56 0.57 0.55 0.56 3,106,200 1,732,257
24 พฤศจิกายน 2563 0.57 0.57 0.56 0.56 3,024,100 1,693,967
23 พฤศจิกายน 2563 0.57 0.57 0.56 0.57 2,656,400 1,493,462
20 พฤศจิกายน 2563 0.56 0.57 0.55 0.56 2,241,000 1,254,412
19 พฤศจิกายน 2563 0.53 0.58 0.53 0.56 11,677,900 6,524,115
18 พฤศจิกายน 2563 0.54 0.55 0.53 0.53 3,188,300 1,709,250
17 พฤศจิกายน 2563 0.56 0.56 0.54 0.54 2,357,100 1,298,397
16 พฤศจิกายน 2563 0.55 0.56 0.54 0.55 3,854,800 2,111,498
13 พฤศจิกายน 2563 0.55 0.56 0.54 0.56 6,333,300 3,484,596
12 พฤศจิกายน 2563 0.53 0.54 0.52 0.53 1,658,000 879,733
11 พฤศจิกายน 2563 0.53 0.54 0.53 0.53 2,059,300 1,098,345
10 พฤศจิกายน 2563 0.54 0.54 0.52 0.53 5,192,600 2,757,155
09 พฤศจิกายน 2563 0.52 0.54 0.52 0.54 3,533,600 1,869,323
06 พฤศจิกายน 2563 0.52 0.52 0.51 0.51 1,012,200 522,731
05 พฤศจิกายน 2563 0.51 0.53 0.51 0.52 2,177,600 1,129,783
04 พฤศจิกายน 2563 0.52 0.52 0.51 0.52 1,483,200 759,391
03 พฤศจิกายน 2563 0.51 0.52 0.51 0.52 1,640,300 837,579
02 พฤศจิกายน 2563 0.51 0.51 0.50 0.50 3,161,300 1,587,670
30 ตุลาคม 2563 0.51 0.52 0.51 0.51 1,751,900 893,700
29 ตุลาคม 2563 0.51 0.52 0.51 0.51 2,123,300 1,083,191
28 ตุลาคม 2563 0.51 0.52 0.51 0.51 830,500 424,079
27 ตุลาคม 2563 0.51 0.52 0.51 0.52 973,900 497,454
26 ตุลาคม 2563 0.52 0.52 0.50 0.51 2,028,200 1,033,094
22 ตุลาคม 2563 0.52 0.52 0.50 0.51 1,626,400 831,343
21 ตุลาคม 2563 0.51 0.54 0.50 0.51 7,990,800 4,151,056
20 ตุลาคม 2563 0.49 0.51 0.49 0.50 5,451,300 2,721,817
19 ตุลาคม 2563 0.53 0.53 0.50 0.50 9,169,300 4,715,557
16 ตุลาคม 2563 0.56 0.56 0.52 0.53 11,452,600 6,161,450
15 ตุลาคม 2563 0.59 0.59 0.55 0.56 15,561,400 8,841,123
14 ตุลาคม 2563 0.58 0.59 0.56 0.59 10,875,300 6,281,742
12 ตุลาคม 2563 0.56 0.58 0.55 0.57 6,350,600 3,608,950
09 ตุลาคม 2563 0.59 0.59 0.56 0.56 15,380,700 8,774,525
08 ตุลาคม 2563 0.58 0.62 0.56 0.59 56,628,100 33,709,451
07 ตุลาคม 2563 0.58 0.59 0.56 0.58 22,734,700 13,039,648
06 ตุลาคม 2563 0.53 0.60 0.52 0.58 67,739,100 39,101,876
05 ตุลาคม 2563 0.52 0.54 0.52 0.52 11,203,200 5,877,765
02 ตุลาคม 2563 0.52 0.53 0.51 0.51 9,430,700 4,883,661
01 ตุลาคม 2563 0.52 0.54 0.51 0.52 8,048,200 4,205,123
30 กันยายน 2563 0.53 0.54 0.51 0.52 5,591,400 2,911,989
29 กันยายน 2563 0.52 0.55 0.52 0.53 9,418,500 5,010,107
28 กันยายน 2563 0.54 0.54 0.52 0.53 2,704,700 1,437,821
25 กันยายน 2563 0.54 0.54 0.52 0.54 4,832,200 2,553,338
24 กันยายน 2563 0.55 0.55 0.52 0.53 4,205,400 2,243,541
23 กันยายน 2563 0.53 0.55 0.53 0.55 3,898,900 2,082,654
22 กันยายน 2563 0.54 0.56 0.53 0.53 4,223,200 2,292,260
21 กันยายน 2563 0.54 0.56 0.54 0.54 1,345,600 737,153
18 กันยายน 2563 0.56 0.56 0.53 0.54 2,427,800 1,311,685
17 กันยายน 2563 0.54 0.55 0.54 0.55 6,330,900 3,433,156
16 กันยายน 2563 0.55 0.55 0.54 0.54 1,075,100 583,284
15 กันยายน 2563 0.54 0.56 0.54 0.55 1,509,300 826,392
14 กันยายน 2563 0.55 0.55 0.54 0.54 2,683,300 1,451,163
11 กันยายน 2563 0.56 0.56 0.53 0.55 7,386,500 4,005,489
10 กันยายน 2563 0.55 0.58 0.55 0.56 10,179,500 5,734,495
09 กันยายน 2563 0.56 0.56 0.54 0.55 10,224,900 5,617,310

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น