เลือกช่วงวันที่ :

10 เมษายน 2563 ถึง 09 กรกฎาคม 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 11 มิถุนายน 2563 ถึง 24 มิถุนายน 2563 )
0.67 0.79 0.63 0.68 125,749,900 91,151,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 13 พฤษภาคม 2563 ถึง 10 มิถุนายน 2563 )
0.59 0.70 0.59 0.67 88,601,200 58,528,167
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 กรกฎาคม 2563 0.63 0.65 0.62 0.64 3,984,900 2,527,300
08 กรกฎาคม 2563 0.63 0.64 0.62 0.62 1,893,700 1,186,901
07 กรกฎาคม 2563 0.65 0.66 0.63 0.63 3,917,200 2,527,430
03 กรกฎาคม 2563 0.63 0.66 0.63 0.65 5,010,300 3,260,164
02 กรกฎาคม 2563 0.62 0.63 0.61 0.63 2,984,500 1,859,242
01 กรกฎาคม 2563 0.61 0.62 0.60 0.61 3,222,200 1,952,609
30 มิถุนายน 2563 0.60 0.61 0.59 0.60 1,744,700 1,048,902
29 มิถุนายน 2563 0.62 0.63 0.57 0.59 10,343,700 6,218,014
26 มิถุนายน 2563 0.65 0.66 0.63 0.63 5,131,900 3,317,084
25 มิถุนายน 2563 0.66 0.67 0.64 0.65 8,348,800 5,443,827
24 มิถุนายน 2563 0.73 0.73 0.68 0.68 10,243,100 7,252,554
23 มิถุนายน 2563 0.75 0.75 0.72 0.72 7,785,800 5,689,412
22 มิถุนายน 2563 0.74 0.76 0.72 0.74 12,566,100 9,314,526
19 มิถุนายน 2563 0.77 0.79 0.73 0.73 33,100,000 24,996,023
18 มิถุนายน 2563 0.66 0.75 0.66 0.75 46,582,300 33,737,932
17 มิถุนายน 2563 0.64 0.66 0.64 0.66 546,700 354,129
16 มิถุนายน 2563 0.64 0.66 0.64 0.64 1,202,400 778,729
15 มิถุนายน 2563 0.64 0.66 0.64 0.64 5,067,200 3,303,593
12 มิถุนายน 2563 0.66 0.66 0.63 0.65 1,572,800 1,020,593
11 มิถุนายน 2563 0.67 0.68 0.65 0.67 7,083,500 4,703,559
10 มิถุนายน 2563 0.66 0.67 0.65 0.67 2,769,300 1,825,023
09 มิถุนายน 2563 0.67 0.68 0.66 0.67 3,550,100 2,371,620
08 มิถุนายน 2563 0.67 0.68 0.67 0.67 2,077,500 1,403,403
05 มิถุนายน 2563 0.68 0.68 0.66 0.67 4,958,900 3,307,777
04 มิถุนายน 2563 0.68 0.69 0.67 0.68 5,443,700 3,674,529
02 มิถุนายน 2563 0.68 0.68 0.67 0.67 1,039,400 697,394
01 มิถุนายน 2563 0.68 0.68 0.66 0.68 949,900 636,495
29 พฤษภาคม 2563 0.68 0.69 0.66 0.66 3,105,000 2,095,437
28 พฤษภาคม 2563 0.69 0.70 0.68 0.69 5,123,700 3,521,207
27 พฤษภาคม 2563 0.66 0.69 0.66 0.69 6,261,900 4,231,225
26 พฤษภาคม 2563 0.67 0.68 0.66 0.66 2,750,500 1,836,519
25 พฤษภาคม 2563 0.67 0.67 0.65 0.66 2,837,000 1,858,912
22 พฤษภาคม 2563 0.65 0.68 0.64 0.67 2,819,200 1,841,554
21 พฤษภาคม 2563 0.68 0.68 0.64 0.67 4,451,700 2,938,046
20 พฤษภาคม 2563 0.67 0.68 0.66 0.67 2,801,100 1,867,942
19 พฤษภาคม 2563 0.67 0.68 0.66 0.66 3,528,600 2,361,659
18 พฤษภาคม 2563 0.70 0.70 0.64 0.65 17,044,600 11,334,471
15 พฤษภาคม 2563 0.63 0.65 0.61 0.64 3,597,300 2,274,251
14 พฤษภาคม 2563 0.63 0.63 0.61 0.63 3,754,400 2,336,855
13 พฤษภาคม 2563 0.59 0.64 0.59 0.63 9,737,400 6,113,848
12 พฤษภาคม 2563 0.58 0.59 0.56 0.59 6,701,700 3,818,024
11 พฤษภาคม 2563 0.51 0.58 0.51 0.58 10,669,800 5,986,691
08 พฤษภาคม 2563 0.51 0.51 0.49 0.51 2,708,900 1,362,982
07 พฤษภาคม 2563 0.47 0.53 0.46 0.50 8,744,500 4,392,810
05 พฤษภาคม 2563 0.47 0.48 0.46 0.47 1,753,700 822,502
30 เมษายน 2563 0.47 0.48 0.47 0.48 1,034,100 493,358
29 เมษายน 2563 0.47 0.48 0.46 0.46 1,034,000 485,102
28 เมษายน 2563 0.47 0.48 0.46 0.47 2,788,200 1,310,984
27 เมษายน 2563 0.47 0.49 0.47 0.47 3,761,000 1,803,596
24 เมษายน 2563 0.47 0.48 0.45 0.46 6,766,300 3,162,585
23 เมษายน 2563 0.42 0.47 0.42 0.47 10,433,200 4,847,373
22 เมษายน 2563 0.41 0.41 0.40 0.41 2,313,700 948,358
21 เมษายน 2563 0.40 0.41 0.39 0.41 1,493,100 605,016
20 เมษายน 2563 0.40 0.40 0.39 0.40 1,729,100 691,630
17 เมษายน 2563 0.39 0.40 0.38 0.39 1,141,200 445,138
16 เมษายน 2563 0.40 0.41 0.38 0.39 3,674,900 1,456,724
15 เมษายน 2563 0.41 0.42 0.40 0.40 4,471,900 1,833,688
14 เมษายน 2563 0.41 0.41 0.40 0.41 1,752,300 712,812
13 เมษายน 2563 0.39 0.40 0.39 0.40 1,520,600 594,211
10 เมษายน 2563 0.38 0.39 0.37 0.39 2,328,000 890,951

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น