เลือกช่วงวันที่ :

25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 มกราคม 2564 ถึง 09 กุมภาพันธ์ 2564 )
0.88 1.08 0.86 1.04 303,963,100 292,781,387
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 ธันวาคม 2563 ถึง 26 มกราคม 2564 )
0.69 0.95 0.66 0.88 354,775,700 289,976,870
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.09 1.03 1.09 41,451,500 44,135,656
23 กุมภาพันธ์ 2564 1.15 1.15 1.06 1.06 64,751,200 72,161,858
22 กุมภาพันธ์ 2564 1.05 1.12 1.05 1.11 107,374,300 117,491,497
19 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.05 1.02 1.04 7,774,700 8,033,401
18 กุมภาพันธ์ 2564 1.01 1.04 1.00 1.03 13,576,200 13,867,587
17 กุมภาพันธ์ 2564 1.02 1.03 0.99 1.00 13,053,700 13,125,064
16 กุมภาพันธ์ 2564 1.03 1.04 1.01 1.02 8,817,900 9,008,192
15 กุมภาพันธ์ 2564 1.02 1.04 1.02 1.03 14,715,300 15,108,250
11 กุมภาพันธ์ 2564 1.00 1.02 0.99 1.02 10,107,700 10,140,267
10 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.05 0.98 1.00 31,047,200 31,397,440
09 กุมภาพันธ์ 2564 1.04 1.06 1.03 1.04 29,082,100 30,321,895
08 กุมภาพันธ์ 2564 0.98 1.08 0.98 1.02 84,223,300 86,883,726
05 กุมภาพันธ์ 2564 0.91 0.97 0.90 0.97 89,876,800 84,874,448
04 กุมภาพันธ์ 2564 0.90 0.91 0.89 0.90 8,777,900 7,904,979
03 กุมภาพันธ์ 2564 0.93 0.93 0.89 0.90 18,594,000 16,902,864
02 กุมภาพันธ์ 2564 0.88 0.94 0.88 0.92 40,005,500 36,615,376
01 กุมภาพันธ์ 2564 0.87 0.90 0.86 0.88 7,184,400 6,312,091
29 มกราคม 2564 0.88 0.89 0.86 0.86 5,796,500 5,028,425
28 มกราคม 2564 0.87 0.90 0.86 0.87 15,381,400 13,545,759
27 มกราคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.87 5,041,200 4,391,824
26 มกราคม 2564 0.86 0.89 0.84 0.88 12,152,400 10,668,374
25 มกราคม 2564 0.86 0.86 0.81 0.85 9,304,300 7,810,168
22 มกราคม 2564 0.89 0.89 0.86 0.86 11,348,000 9,911,693
21 มกราคม 2564 0.90 0.90 0.86 0.87 20,097,300 17,664,430
20 มกราคม 2564 0.90 0.91 0.87 0.87 9,688,400 8,541,397
19 มกราคม 2564 0.93 0.93 0.88 0.90 24,004,800 21,724,768
18 มกราคม 2564 0.81 0.95 0.81 0.91 99,940,100 89,063,477
15 มกราคม 2564 0.74 0.81 0.74 0.80 78,343,300 61,086,214
14 มกราคม 2564 0.73 0.74 0.72 0.74 10,608,800 7,724,363
13 มกราคม 2564 0.70 0.72 0.70 0.71 3,450,400 2,442,112
12 มกราคม 2564 0.72 0.73 0.69 0.70 7,289,000 5,168,938
11 มกราคม 2564 0.73 0.74 0.72 0.72 2,644,900 1,925,607
08 มกราคม 2564 0.74 0.75 0.72 0.73 4,502,700 3,294,579
07 มกราคม 2564 0.71 0.76 0.71 0.74 18,827,600 13,767,965
06 มกราคม 2564 0.71 0.71 0.69 0.71 4,884,800 3,433,699
05 มกราคม 2564 0.71 0.72 0.70 0.70 5,300,800 3,724,380
04 มกราคม 2564 0.69 0.71 0.68 0.71 6,952,900 4,826,941
30 ธันวาคม 2563 0.68 0.70 0.67 0.70 6,788,500 4,678,395
29 ธันวาคม 2563 0.66 0.69 0.66 0.68 8,509,000 5,718,880
28 ธันวาคม 2563 0.69 0.69 0.66 0.66 10,137,700 6,800,490
25 ธันวาคม 2563 0.69 0.70 0.67 0.68 7,732,900 5,302,716
24 ธันวาคม 2563 0.69 0.69 0.66 0.69 6,542,100 4,423,820
23 ธันวาคม 2563 0.69 0.70 0.67 0.69 8,224,800 5,646,162
22 ธันวาคม 2563 0.64 0.69 0.64 0.69 7,603,600 5,040,337
21 ธันวาคม 2563 0.65 0.67 0.63 0.64 21,410,300 14,053,295
18 ธันวาคม 2563 0.69 0.71 0.68 0.69 9,359,600 6,483,107
17 ธันวาคม 2563 0.69 0.72 0.68 0.68 14,813,300 10,370,713
16 ธันวาคม 2563 0.65 0.71 0.65 0.69 25,130,100 17,152,404
15 ธันวาคม 2563 0.63 0.65 0.63 0.64 3,750,000 2,409,434
14 ธันวาคม 2563 0.65 0.65 0.63 0.64 9,036,300 5,783,247
09 ธันวาคม 2563 0.60 0.64 0.59 0.64 31,397,400 19,591,598
08 ธันวาคม 2563 0.58 0.60 0.57 0.60 10,153,100 5,950,023
04 ธันวาคม 2563 0.56 0.58 0.56 0.57 2,539,400 1,463,111
03 ธันวาคม 2563 0.56 0.58 0.56 0.57 2,202,700 1,255,366
02 ธันวาคม 2563 0.57 0.58 0.56 0.56 4,776,100 2,717,242
01 ธันวาคม 2563 0.58 0.58 0.56 0.56 3,100,700 1,756,821
30 พฤศจิกายน 2563 0.58 0.58 0.57 0.58 3,736,000 2,129,974
27 พฤศจิกายน 2563 0.57 0.58 0.57 0.58 1,779,200 1,014,359
26 พฤศจิกายน 2563 0.56 0.59 0.56 0.57 5,552,900 3,183,464
25 พฤศจิกายน 2563 0.56 0.57 0.55 0.56 3,106,200 1,732,257

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น