UKEM
1.09 THB
+0.03 (2.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
41,451,500
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
44,135,656
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.09 / 483,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.08 / 1,222,000
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.31 - 1.15
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.03 - 1.09