UKEM
0.36 THB
+0.02 (5.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,807,100
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
638,055
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.36 / 318,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.35 / 250,000
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.31 - 0.73
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.34 - 0.36