UKEM
0.64 THB
+0.02 (3.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,984,900
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
2,527,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.64 / 207,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.63 / 201,500
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.31 - 0.79
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.62 - 0.65