UKEM
1.15 THB
-0.02 (-1.71%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,850,900
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
21,800,832
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.16 / 464,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.15 / 597,900
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.46 - 1.29
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.14 - 1.18