UKEM
2.84 THB
+0.14 (5.19%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
174,392,400
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
494,444,816
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.86 / 101,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.84 / 1,488,200
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 4.86
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.66 - 2.92