UKEM
3.56 THB
-0.16 (-4.30%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
107,921,300
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
391,953,830
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.58 / 5,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.56 / 3,360,200
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.49 - 3.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.52 - 3.76