UKEM
0.54 THB
-0.01 (-1.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,427,800
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
1,311,685
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.55 / 260,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.54 / 1,800
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.31 - 0.79
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.53 - 0.56