UKEM
0.58 THB
+0.01 (1.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,613,400
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
932,091
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.58 / 1,975,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.57 / 1,791,700
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.31 - 0.79
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.56 - 0.58