นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : UKEM
ราคาล่าสุด :
0.91
เปลี่ยนแปลง(%) :
+0.11 (13.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
99,940,100
มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท) :
89,063,477
ต่ำสุด :
0.81
สูงสุด :
0.81

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าของบริษัทประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent)สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

...
...
...

ดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้สารทำละลายประเภทนี้ จะเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่ต้องนำสารทำละลาย มาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ส่วนมากเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทและมีความสัมพันธ์เป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนาน

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ตัวเลขสำคัญไตรมาส 2562

สินทรัพย์รวม

2,228.48 ล้านบาท

รายได้รวม

2,841.18 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

70.18 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาส 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

สมัครรับข่าวสาร